Podaci o nama

Pravni podaci

Acta Gold savjetovanje j.d.o.o.

Sjedište: Krvarić 9, Zagreb
Ured: Ilica 42, Zagreb
OIB: 25270002888
MBS: 081357418
IBAN: /
Društvo upisano u sudski registar na Trgovačkom sudu u Zagrebu
Temeljni kapital: 10,00 kn
Član Uprave: Hrvoje Frketić
E-mail: frketic.hrvoje@gmail.com

Kontakt za pohvale i eventualne žalbe:
E-mail: frketic.hrvoje@gmail.com

Odobrenje Ministarstva financija za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja

Lokacija